This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Ventilerede facadesystemer

Sundt indeklima med ventilerede facade

ROCKPANELs plader anvendes primært som regnbeskyttende facadebeklædning i ventilerede facader. Flere og flere byggeledere og arkitekter vælger disse dekorative plader til ventilerede konstruktioner, da de både giver æstetisk, vandafvisende fordele samt gode brandegenskaber til bygningen. Desuden betyder den hurtige montering og den minimale vedligeholdelse af ROCKPANELs produkter, at byggeprojektets samlede omkostninger reduceres.

Ved at oprette et ventileret hulrum med mellem facadebeklædning og det isolerende lag forhindres regnvandet i at trænge ind i konstruktionen og i at transporter vanddamp fra indersiden til ydersiden.

 • et komfortabelt indeklima, både om vinteren og om sommeren;
 • optimal fugtregulering, hvorved indtrængen af regnvand er
 • minimeret og kondensvand ledes bort ved hjælp af ventilation;
 • kan nemt tilpasses nuværende (og fremtidige) energistandarder;
 • en høj grad af fleksibilitet med hensyn til designmuligheder i
 • form, format og farvesammensætning;
 • kombineres udmærket med andre materialer.

Anvendelse af ROCKPANEL i en ventileret konstruktion giver endnu flere fordele, for ROCKPANEL:

 • er holdbart som sten og dermed
 • er bestandigt over for fugt- og vejrpåvirkninger;
 • kan forarbejdes som træ og detaljeringer kan anbringes på byggepladsen;
 • er ikke retningsfølsomt (repetitivt) og kan derfor monteres hurtigere;
 • kan bøjes og vrides. Således kan din vision udtrykkes i én flydende bevægelse;
 • er brandsikkert, miljøvenligt og kan *genbruges 100 %;
 • kræver kun lidt vedligeholdelse; en bygnings oprindelige friskhed og udstråling bevares;
 • er formfast;
 • er omkostningseffektivt; i mange tilfælde er det ikke nødvendigt at forbore..
ROCKWOOL A/S
ROCKPANEL Group

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tel.: +45 46 55 87 30
Fax: +45 46 56 22 87
KontaktformularRockpanel Forhandlere
 

Facebook


LinkedIn


Twitter

Rockpanel plademateriale for facadebeklædning og detaljeringer omkring taget
Print Share