En hurtig vejledning om fastgørelse og fastgørelsesafstande

En hurtig vejledning om fastgørelse og fastgørelsesafstande

Monteringsvejledning

Når Rockpanel facadeplader er monteret mekanisk,

 • brug Rockpanel montering på en underkonstruktion af aluminium eller træ
 • sørg for, at monteringen er fri for spænding.

Ved fastlægning af afstande mellem befæstelserne skal du tage højde for følgende:

 • vindbelastning
  - Bestem den karakteristiske vindhastighed
  - Bestem bygningens maksimale højde
  - Bestem afstanden fra kysten
  - Bestem afstanden til bygrænsen
 • byggearealet (se figuren nedenfor)
 • Rockpanel pladernes type, tykkelse og monteringssystem
 • de krævede ventilationsforanstaltninger
 • statisk belastningsabsorption, f. eks. spænd på 1 eller 2 felter
 • juridisk gældende lovkrav.

Terrænkategori:

Kategori I Hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer.
Kategori II Landbrugsland med læhegn, spredte små landsbrugsbygninger, huse eller træer.
Kategori III Forstads- eller industriområder, rækker af læhegn.
Kategori IV Byområder med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m.

Område

Indland Gældende for hele Danmark med en basisvindhastighed på 24 m/s. Gælder ikke for anvendelse i grænseområdet i Jylland beliggende < 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing
Randzonen Fjord gældende for den jyske kystlinje langs Vesterhavet og Ringkøbing Fjord med en basisvindhastighed på 27 m/s. Ved anvendelser < 25 km fra kysten skal der tages hensyn til fastgørelsesafstande på basis af en vindhastighed på 27 m/s.


Byggeområde:
A = Lodrette hjørner / B = Mellem hjørner / h = Byggehøjde

De beregnede maksimale monteringsafstande for Rockpanel facadeplader til udvendig beklædning og de maksimale byggehøjder for Rockpanel Lines² er baseret på følgende egenskaber:

 • Rockpanel plader i Durable kvalitet
 • Beliggenhed indland
 • Ikke beregnet for kategori 0 (Kystlinje)
 • Bygningens højde ≤ 10 m (gælder kun Rockpanel facadeplader)
 • Træets styrke: c24 i henhold til EN338
 • Aluminium i henhold til ETA godkendelser

Fastgørelse af Rockpanel facadeplader

Fastgørelsesafstande med Rockpanel skruer på en underkonstruktion af træ

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
600 - - 440 (600) 600 (600) -
500 325 (490) 380 (575) 525 (600) 600 (600) 225 (360)
400 405 (560) 475 (590) 600 (600) 600 (600) 295 (450)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
600 - - 395 545 -
500 265 330 480 545 170
400 360 435 480 545 235

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
500 - - - 600 -
400 460 540 600 600 -
370 495 585 600 600 365

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / RockpanelPly)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 520 -
400 410 430 480 540 -
370 410 430 480 540 345

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable
2 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
400 255 (300) 300 (300) 300 (300) 300 (300) -
300 300 (300) 300 (300) 300 (300) 300 (300) 165 (300)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable
2 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 245 300 300 300 -
300 300 300 300 300 235

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable
1 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable
1 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 275

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande med Rockpanel søm på en underkonstruktion af træ

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
600 - - 185 (400) 270 (400) -
500 135 (400) 160 (400) 225 (400) 325 (400) 100 (340)
400 170 (400) 200 (400) 280 (400) 400 (400) 125 (400)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
600 - - 370 400 -
500 245 310 400 400 205
400 335 400 400 400 280

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 400 -
400 400 400 400 400 -
370 400 400 400 400 345

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 400 -
400 400 400 400 400 -
370 400 400 400 400 370

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable
2 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
400 170 (300) 200 (300) 280 (300) 300 (300) -
300 230 (300) 270 (300) 300 (300) 300 (300) 165 (300)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable
2 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 195 250 300 300 -
300 300 300 300 300 190

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable
1 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable
1 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 275

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande med nitter på en underkonstruktion af aluminium

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
600 - - 535 (600) 600 (600) -
500 395 (560) 470 (590) 600 (600) 600 (600) 290 (460)
400 495 (560) 585 (590) 600 (600) 600 (600) 365 (505)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
600 - - 480 545 -
500 370 435 480 545 245
400 410 435 480 545 330

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 600 -
400 560 590 600 600 -
370 560 590 600 600 465

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable
1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 520 -
400 410 430 480 540 -
370 410 430 480 540 370

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelse af Rockpanel Lines²

Fastgørelsesafstande på en underkonstruktion af træ

Rockpanel Lines² 10 med enkelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
    Lines² 10 S Lines² 10 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m 15 m -
III 30 m* 20 m 7 m -
II 20 m 7 m - -
I 10 m - - -
Kystlinje I - --   -

* Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

Rockpanel Lines² 10 med enkelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
Rockpanel Lines² 10 med dobbelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
    Lines² 10 S Lines² 10 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m 30 m
III 30 m* 30 m* 30 m 20 m
II 30 m* 30 m* 20 m 7 m
I 30 m* 30 m* 10 m -
Kystlinje I 30 m* 20 m   -

* Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm / ar3 ≥ 20 mm

Rockpanel Lines² 10 med dobbelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 400 mm
    Lines² 8 S Lines² 8 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m* 16 m
III 30 m* 30 m* 30 m* 6 m
II 30 m* 22 m 30 m* -
I 30 m* 10 m 30 m* -
Kystlinje I 30 m* - 10 m -

* Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 400 mm
Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 500 mm
    Lines² 8 S Lines² 8 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m* 10 m
III 30 m* 22 m 30 m* -
II 30 m* 10 m 30 m -
I 30 m* - 16 m -
Kystlinje I 30 m* - - -

* Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 500 mm

Montering af en Rockpanel plade kan ikke være nemmere, men der er nogle få retningslinjer, der skal følges

Teknisk Support
Teknisk Support

Teknisk Support

Hvis dine specifikke mål ikke er nævnt i ovenstående tabeller, bygningen har en speciel højde/form eller er placeret i et specielt område, kontakt venligst din lokale Rockpanel ekspert - vi hjælper med glæde.
Back