Fænomenet med de uldagtige tråde vagte interessen hos en gruppe forskere