Fænomenet med de uldagtige tråde vakte interessen hos en gruppe forskere