En hurtig vejledning om fastgørelse og fastgørelsesafstande

Montering af en Rockpanel plade kan ikke være nemmere, men der er nogle få retningslinjer, der skal følges.

Når Rockpanel facadeplader er monteret mekanisk,

 • brug Rockpanel montering på en underkonstruktion af aluminium eller træ
 • sørg for, at monteringen er fri for spænding.

Ved fastlægning af afstande mellem befæstelserne skal du tage højde for følgende:

 • vindbelastning
  - Bestem den karakteristiske vindhastighed
  - Bestem bygningens maksimale højde
  - Bestem afstanden fra kysten
  - Bestem afstanden til bygrænsen
 • byggearealet (se figuren nedenfor)
 • Rockpanel pladernes type, tykkelse og monteringssystem
 • de krævede ventilationsforanstaltninger
 • statisk belastningsabsorption, f. eks. spænd på 1 eller 2 felter
 • juridisk gældende lovkrav.

Terrænkategori

Kategori I
Hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer.
Kategori II
Landbrugsland med læhegn, spredte små landsbrugsbygninger,
huse eller træer.
Kategori III Forstads- eller industriområder, rækker af læhegn.
Kategori IV Byområder med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m.

Område

Indland Gældende for hele Danmark med en basisvindhastighed på
24 m/s. Gælder ikke for anvendelse i grænseområdet i
Jylland beliggende < 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing.
Randzonen Fjord gældende for den jyske kystlinje langs Vesterhavet og Ringkøbing Fjord med en basisvindhastighed på 27 m/s. Ved anvendelser < 25 km fra kysten skal der tages hensyn til fastgørelsesafstande på basis af en vindhastighed på 27 m/s.

De beregnede maksimale monteringsafstande for Rockpanel facadeplader til udvendig beklædning og de maksimale byggehøjder for Rockpanel Lines² er baseret på følgende egenskaber:

 • Rockpanel plader i Durable kvalitet
 • Beliggenhed indland
 • Ikke beregnet for kategori 0 (Kystlinje)
 • Bygningens højde ≤ 10 m (gælder kun Rockpanel facadeplader)
 • Træets styrke: c24 i henhold til EN338
 • Aluminium i henhold til ETA godkendelser

Byggeområde:
A = Lodrette hjørner / B = Mellem hjørner / h = Byggehøjde

Fastgørelse af Rockpanel facadeplader

 

Fastgørelsesafstande med Rockpanel skruer på en underkonstruktion af træ

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
600 - - 440 (600) 600 (600) -
500 325 (490) 380 (575) 525 (600) 600 (600) 225 (360)
400 405 (560) 475 (590) 600 (600) 600 (600) 295 (450

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
600 - - 395 545 -
500 265 330 480 545 170
400 360 435 480 545 235

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
500 - - - 600 -
400 460 540 600 600 -
370 495 585 600 600 365

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 520 -
400 410 430 480 540 -
370 410 430 480 540 345

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
400 255 (300) 300 (300) 300 (300) 300 (300) -
300 300 (300) 300 (300) 300 (300) 300 (300) 165 (300)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 245 300 300 300 -
300 300 300 300 300 235

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 6 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
400 - - - 300 -
300 300 300 300 300 275

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Fastgørelsesafstande med nitter på en underkonstruktion af aluminium

2 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     am (ar)    
600 - - 535 (600) 600 (600) -
500 395 (560) 470 (590) 600 (600) 600 (600) 290 (460)
400 495 (560) 585 (590) 600 (600) 600 (600) 365 (505)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

2 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b
a a a a a
600 - - 480 545 -
500 370 435 480 545 245
400 410 435 480 545 330

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 3 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 600 -
400 560 590 600 600 -
370 560 590 600 600 465

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

1 spænd og 2 fastgørelser - 8 mm Durable

Fastgørelsesafstande (undtagen Rockpanel Natural / Rockpanel Ply)

  Indland Kystlinje
Terr. kat. I II III IV I
b     a    
500 - - - 520 -
400 410 430 480 540 -
370 410 430 480 540 370

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Fastgørelse af Rockpanel Lines²

Rockpanel Lines² 10 med enkelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
    Lines² 10 S Lines² 10 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m 15 m -
III 30 m* 20 m 7 m -
II 20 m 7 m - -
I 10 m - - -
Kystlinje I - --   -

Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Rockpanel Lines² 10 med dobbelt Rockpanel søm spænd på 600 mm
    Lines² 10 S Lines² 10 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m 30 m
III 30 m* 30 m* 30 m 20 m
II 30 m* 30 m* 20 m 7 m
I 30 m* 30 m* 10 m -
Kystlinje I 30 m* 20 m   -

Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm / ar3 ≥ 50 mm

 

Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 400 mm
    Lines² 8 S Lines² 8 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m* 16 m
III 30 m* 30 m* 30 m* 6 m
II 30 m* 22 m 30 m* -
I 30 m* 10 m 30 m* -
Kystlinje I 30 m* - 10 m -

Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Rockpanel Lines² 8 med enkelt Rockpanel clip spænd på 500 mm
    Lines² 8 S Lines² 8 XL
  Terr. kat. Zone B Zone A Zone B Zone A
Indland IV 30 m* 30 m* 30 m* 10 m
III 30 m* 22 m 30 m* -
II 30 m* 10 m 30 m -
I 30 m* - 16 m -
Kystlinje I 30 m* - - -

Ved bygninger med en højde > 30 m bør Rockpanel spørges til råds

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm / ar3 ≥ 20 mm

rockpanel