På grund af år med underinvestering i ressourcer og infrastruktur, har skolen, med det nye navn Bromley Beacon Academy – Social, Emotional and Mental Health (SEMH), kæmpet for i tilstrækkelig grad at kunne tilgodese sine elever, som alle har særlige undervisningsbehov.

Bygningen var i dårlig stand, og havde fået en ugunstig vurdering i en såkaldt Ofsted-evauleringsrapport. Som reaktion blev der nedsat en midlertidig bestyrelse til at administrere skolen og ændre dens skæbne. Den blev en del af det lokale gymnasium med flere aldersgruppen og elever.

Anvendte produkter:

Rockpanel Woods:
Ceramic Oak, Rhinestone oak, Marble Oak

Rockpanel Colours:
RAL 13 50 30, RAL 130 80 20, RAL 100 90 20

1/6

Anvendte produkter: