ROCKWOOL-koncernens adfærdskodeks

Hos ROCKWOOL-koncernen er vi fast besluttet på at opføre os etisk i alt, hvad vi gør. Det er en beslutning vi står ved over for hinanden, over for vores kunder og over for samfundet. Med dette for øje har integritetsudvalget udviklet et adfærdskodeks, der tjener som et kompas og vejleder os som enkeltpersoner og som organisation for at nå vores langsigtede mål som virksomhed.

Vores adfærdskodeks forklarer betydningen af “integritet” og vores værdier hos ROCKWOOL-koncernen. For os betyder integritet at være ærlige og have stærke moralske principper. Integritet er en fasttømret del af ROCKWOOL-koncernens historie og udgør en grundsten i den måde ROCKWOOL driver forretning på. Ambitiøse, kompetente medarbejdere, der opfører sig med integritet, er det, der driver forretningen frem, så koncernen kan opnå forretningsmæssig succes på langt sigt.

ROCKWOOL-koncernens skattepolitik

I alle skattesager anvender vi de samme værdier og samme integritet ved at sikre os, at vores primære fokus er den almindelige drift af koncernen, og i alle de lande, hvor vi driver forretning, overholder vi relevant skattelovgivning samt internationale regler og praksis herunder OECD's retningslinjer.