På Lupinvej 5 i Hobro er en slidt kontorbygning forvandlet til et tidssvarende kontorhotel med et kontrastfyldt facadeudtryk, der er designet til at give liv til landskabet. Kontorerne udlejes af Mejlstrup Ejendomme, hvis lejere efter facaderenoveringen kan møde ind til kontorer beklædt med Rockpanel-facadeplader, der imiterer træ og bringer liv til bygningen.

Hvorfor skabe endnu en grå kontorbygning, der blender ind i de omkringliggende industriomgivelser uden at gøre meget væsen af sig selv? Det spørgsmål stillede de sig selv hos Mejlstrup Ejendomme, da de stod overfor en facaderenovering af deres kontorhotel på Lupinvej 5 i Hobro. Og svaret blev, at det kunne de ikke se nogen grund til.

Anvendte produkter:

Rockpanel Woods (Caramel Oak, Beech Oak og Rhinestone Oak)

1/6
Rockpanel Case Study
Lupinvej 5
Rockpanel Woods (Caramel Oak, Beech Oak & Rhinestone Oak)
Renovation

Anvendte produkter: