I Rotterdam (Holland) er fire såkaldte "ERA"-boligblokke blevet gennemrenoveret. Boligblokkene er blevet opdateret, så de i dag opfylder både nutidens og fremtidens krav. Takket være en gennemtænkt brug af materialer, herunder Rockpanel Colours, har de robuste og pragmatiske boligblokke desuden genvundet tidligere tiders glans, som med årene var gået af dem.    

De fire renoverede boligblokke var nogle af de første boligkomplekser, som blev opført i Holland i 1960'erne ved brug af den såkaldte "ERA"-metode. Her blev der ved hjælp af tunnelforskallinger opført store boligkomplekser på kort tid. Dette var nødvendigt for at afhjælpe den store boligmangel, der fulgte efter krigen. I alt blev der mellem 1964 og 1973 opført mere end 11.000 boliger i 63 ERA-blokke rundt omkring i Holland. 

Brugte produkter:

Rockpanel Colours

1/5

Anvendte produkter: