Projektinformation:

Projekt: Solängen, Töcksfors
Bygherre: Årjängs Bostads AB
Entreprenør: PEAB
Sted: Årjäng, Sverige
Type: Nybyggeri
Segment: Boligbyggeri
Produkter: Rockpanel Colours A2: Special Colours: Ncs-s 4040-Y80R, Ncs-s 3040-Y70R, Ncs-s 3030-Y70R, Ncs-s 0502-Y

Anvendte produkter: