Skolebygninger fra 1970'erne har ofte konstruktion, som gør dem velegnede til om- og tilbygninger. Det gælder også Nikolaus-von-Weis-Gymnasium i tyske Speyer, som er opført i 1972. Arkitekt Christfried Rudolph fra Bad Dürkheim har udvidet skolen med fire nye klasselokaler, og trappetårnets front er nu prydet af et kunstværk i hele bygningens højde, fremstillet af fræsede Rockpanel facadeplader.  

Mere plads til elever og lærere
 
Den lokale arkitekt Christfried Rudolph fik tildelt renoveringsopgaven. Opgaven havde i første omgang primært fokus på renovering af den tidligere pedelbolig. Da overetagen kun havde en loftshøjde på 2,5 meter, hvilket ikke var egnet til klasselokaler, blev den fjernet. Derefter blev der tilføjet to etager på samme lokation, hvor der vil blive etableret i alt fire nye klasselokaler og to mindre depoter. 

Anvendte produkter:

Rockpanel Natural Durable & Rockpanel Colours RAL 110 70 50

1/8
Rockpanel Case Study
Nikolaus Von Weis Gymnasium - Germany
Rockpanel Colours RAL 110 70 50

Anvendte produkter: