I Västerås har socialtjenesterne for længe været spredt ud i forskellige lokaler rundt om i byen. Men det er de ikke længere. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har sammen med NCC og Et Cetera Arkitekter AB opført en moderne og gennemtænkt bygning, der opfylder miljøkravene og skaber tryghed for både besøgende og personale. For at forenkle vedligeholdelsen af facaderne valgte de facader i mursten og puds og beklædte vinduesnicherne med Rockpanel Woods - et godt valg ud fra både et praktisk og æstetisk perspektiv.

I 2017 begyndte Västerås Kommune at lede efter en udlejer, der kunne hjælpe med at samle alle de sociale enheder under ét tag. SBB vandt udbuddet, og sammen med NCC og Et Cetera Arkitekter AB er det lykkedes at bygge en moderne kontorbygning, der føles både tryg og indbydende.

Anvendte produkter:

Rockpanel Woods Beech

1/7
Rockpanel Case Study 
Socialtjänestens Hus
Rockpanel Woods Beech

Anvendte produkter: