ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Nettokulstof negativt i forholdet 100:1

ROCKWOOL er en virksomhed med en negativ netto-CO2-udledning. Vores stenuldsisolering sparer 100 gange så meget energi og CO2, som der udledes i produktionen. Vores andre stenuldsprodukter understøtter en bæredygtig fremtid fra lydisolering til vandforvaltning og vækstløsninger til grøntsager. Stenuld er cirkulært fra naturens siden og kan genbruges i det uendelige uden tab af ydeevne. Alligevel kræver det energi at spare energi, og derfor er vi engagerede i at gøre endnu mere.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Større energibesparelser med SBTi

ROCKWOOL har tilsluttet sig initiativet Science Based Targets (SBTi) og forpligtet sig til en verificeret og godkendt plan for en ambitiøs reduktion på en tredjedel af vores vugge til grav-udledning af drivhusgasser inden for 15 år med 2019 som udgangspunkt. Dette omfatter en reduktion af vores fabrikkers absolutte udledninger med 38 % og vores ikke-fabriksrelaterede, absolutte udledning af drivhusgasser gennem hele levetiden med 20 %. SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature (WWF) og er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille forskningsbaserede reduktionsmål.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Energieffektivitet, innovative teknologier og mere genbrug

Ifølge Paris-klimaaftalen bør 42 % af CO2-reduktionerne komme fra øget energieffektivitet. ROCKWOOL har i årtier arbejdet konsekvent på at forbedre energieffektiviteten på vores fabrikker, og det er fortsat et af vores primære fokusområder. Vi tror på, at den bedste form for energireduktion er at spare energi.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

En investering i innovation

Reduktionen af vores fabrikkers absolutte udledninge er et afgørende fokusområde inden for vores teknologiske innovation.  Derfor er vi også banebrydende inden for elektrisk smelteteknologi i en stor skala, en teknologi velegnet til lande, hvor elnettet allerede har et lavt CO2-udslip. I Norge har vi valgt vores fabrik i Moss som pilotprojekt for det, der er branchens største elektriske smelter. Dette vil reducere Moss-fabrikkens CO2-udledning med ca. 80 %.

I årevis har ROCKWOOL lavet betydelige investeringer i at udvikle en fleksibel smelteteknologi. Nu høster vi fordelene, fordi teknologien gør det muligt for os at skifte til mindre kulstofintensive brændstoffer. Det er vores to danske fabrikker lysende eksempler på. Skiftet til naturgas i 2020 og til biogas i 2021 betyder, at vi kan reducere vores absolutte CO2-udledning i Danmark med 70 procent allerede i 2021.

I 2021 vil vi også se omlægningen af en af vores fabrikker i Polen til naturgas, og driften på vores nyeste fabrik under opførelse i USA vil begynde med at bruge naturgas i stedet for kul. Men dette er bare den spændende begyndelse. Efterhånden som vi lærer af og videreudvikler disse nye teknologier, planlægger vi at konvertere yderligere fabrikker i løbet af de kommende år.

Cirkularitet står skrevet i sten

Stenuldens naturlige cirkularitet betyder, at vi er i stand til at genanvende den et ubegrænset antal gange uden tab af ydeevne. Vi vil øge indsatsen for at indsamle og genanvende brugt stenuld med det formål at genanvende 100 % - og gøre det igen og igen. For med stenuld er enden kun begyndelsen.

Fik du set videoen?

Download vores sustainability report