En EPD er et dokument, hvor du kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet i hver af produktets livsfaser: Produktion, byggeproces, brugsfase samt fasen for endt levetid herunder potentiale for genbrug, genvinding eller genanvendelse.