DGNB-systemet er baseret på tre centrale bæredygtighedsområder: miljø, økonomi og sociokulturelle aspekter. De tre aspekter vægtes alle lige højt i vurderingen.